ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

III. Gazdálkodási adatok

Az Országos Atomenergia Hivatal (továbbiakban: OAH) a Kormány irányítása alá tartozó kormányzati főhivatal. Gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Az OAH feladata, hogy az atomenergia alkalmazásában érdekelt szervektől függetlenül ellássa és összehangolja az atomenergia biztonságos alkalmazásával, így a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával, nukleáris baleset elhárítással kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenységet, továbbá előzetesen véleményezze az atomenergia alkalmazásával összefüggő jogszabályokat és hatósági előírásokat.
A Hivatal alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírságok bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII.4.) Kormányrendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (V.5.) Kormányrendelet határozza meg.