ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.01
Hirdetmény közzététele eljárás megindításáról az EK BKR lejáró üzemeltetési engedélyét kiváltó új üzemeltetési engedély iránti kérelme tárgyábanÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Feladatok

Az OAH feladata a nukleáris létesítmények, a radioaktív hulladéktárolók, valamint a radioaktív anyagok biztonságával es védettségével kapcsolatos hatósági felügyelet ellátása annak érdekében, hogy az atomenergia hazai alkalmazása kizárólag békés, a társadalom érdekeit szolgáló célokra, a jogszabályokban, biztonsági szabályzatokban és hatósági előírásokban meghatározott módon, biztonságosan történjen. Szintén az OAH hatáskörébe tartoznak a sugárvédelmi hatósági feladatok (pl. röntgengépek felügyelete), valamint a nukleáris létesítmények és a biztonsági övezetükben lévő ingatlanok építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatai.

Engedélyezési tevékenysége keretében a hatóság megvizsgálja a biztonsági követelmények teljesülését, és felhatalmazza az engedélyest az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos tevékenység végzésére.

Az OAH hatósági ellenőrzései során megvizsgálja az általa kiadott engedélyek, valamint a jogszabályok szerinti előírások betartását, a hivatal által elrendelt intézkedések végrehajtását, valamint ellenőrzi, hogy az atomenergiát biztonságosan alkalmazzák-e. A hatóság az engedélyesek működését és a létesítmények biztonsági, védettségi helyzetét rendszeresen elemzi és értékeli, valamint vizsgálja a bekövetkezett eseményeket. Ha rendellenességet észlel, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedik. A nukleáris fegyverek elterjedése elleni küzdelem célja, hogy megelőzze, időben felismerje és elhárítsa a nukleáris anyagok és a kapcsolódó technológiák eltitkolt vagy engedély nélküli használatát, valamint megakadályozza a nukleáris anyagok illegális előállítását. Az ezzel összefüggő legfontosabb hatósági feladatokat az OAH látja el.

Az ionizáló sugárzást kibocsátó radioaktív anyagok, az önfenntartó, nukleáris láncreakcióra képes vagy képessé tehető anyagok, valamint a mobil és fix telepítésű, ionizáló sugárzást létrehozó berendezések békés célú alkalmazását szigorú hatósági rendszer felügyeli.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerint az OAH hatáskörébe tartozik:

- radioaktív és ezen belül a nukleáris anyagok – veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények rendelkezései szerinti – szállításának és csomagolásának engedélyezése;
- a nukleáris anyagok – nemzetközi szerződésekben rögzített előírásokkal összhangban lévő – központi nyilvántartása és ellenőrzése;
- a radioaktív anyagok központi nyilvántartása és ellenőrzése;
- a mobil és fix telepítésű, ionizáló sugárzást létrehozó berendezések központi nyilvántartása és ellenőrzése.
- a nukleáris és a nukleáris kettős felhasználású termékek exportjának és importjának engedélyezése.