ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Feladatok

Az OAH feladata a nukleáris létesítmények, a radioaktív hulladéktárolók, valamint a radioaktív anyagok biztonságával es védettségével kapcsolatos hatósági felügyelet ellátása annak érdekében, hogy az atomenergia hazai alkalmazása kizárólag békés, a társadalom érdekeit szolgáló célokra, a jogszabályokban, biztonsági szabályzatokban és hatósági előírásokban meghatározott módon, biztonságosan történjen. Szintén az OAH hatáskörébe tartoznak a sugárvédelmi hatósági feladatok (pl. röntgengépek felügyelete), valamint a nukleáris létesítmények és a biztonsági övezetükben lévő ingatlanok építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatai.

Engedélyezési tevékenysége keretében a hatóság megvizsgálja a biztonsági követelmények teljesülését, és felhatalmazza az engedélyest az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos tevékenység végzésére.

Az OAH hatósági ellenőrzései során megvizsgálja az általa kiadott engedélyek, valamint a jogszabályok szerinti előírások betartását, a hivatal által elrendelt intézkedések végrehajtását, valamint ellenőrzi, hogy az atomenergiát biztonságosan alkalmazzák-e. A hatóság az engedélyesek működését és a létesítmények biztonsági, védettségi helyzetét rendszeresen elemzi és értékeli, valamint vizsgálja a bekövetkezett eseményeket. Ha rendellenességet észlel, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedik. A nukleáris fegyverek elterjedése elleni küzdelem célja, hogy megelőzze, időben felismerje és elhárítsa a nukleáris anyagok és a kapcsolódó technológiák eltitkolt vagy engedély nélküli használatát, valamint megakadályozza a nukleáris anyagok illegális előállítását. Az ezzel összefüggő legfontosabb hatósági feladatokat az OAH látja el.

Az ionizáló sugárzást kibocsátó radioaktív anyagok, az önfenntartó, nukleáris láncreakcióra képes vagy képessé tehető anyagok, valamint a mobil és fix telepítésű, ionizáló sugárzást létrehozó berendezések alkalmazását szigorú hatósági rendszer felügyeli.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerint az OAH hatáskörébe tartozik:

- radioaktív és ezen belül a nukleáris anyagok – veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények rendelkezései szerinti – szállításának és csomagolásának engedélyezése;
- a nukleáris anyagok – nemzetközi szerződésekben rögzített előírásokkal összhangban lévő – központi nyilvántartása és ellenőrzése;
- a radioaktív anyagok központi nyilvántartása és ellenőrzése;
- a mobil és fix telepítésű, ionizáló sugárzást létrehozó berendezések központi nyilvántartása és ellenőrzése.
- szakhatósági részvétel a nukleáris és a nukleáris kettős felhasználású termékek exportjának és importjának engedélyezésében.