ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Engedélyezés

A hatósági tevékenység egyik legnagyobb felelősséggel járó területe az engedélyezés. Ennek eredményeként a hatóság – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével – felhatalmazza a nukleáris létesítmény engedélyesét az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos valamilyen feladat, tevékenység elvégzésére, vagy számára kötelezettséget fogalmaz meg. A nukleáris biztonság területén ezt a felhatalmazást minden esetben biztonsági elemzésre kell alapozni, melyben igazolni kell, hogy az engedélyezett tevékenység során és eredményeképpen garantált a nukleáris biztonság, érvényesülnek a vonatkozó jogszabályi előírások és speciális követelmények. Az atomenergiáról szóló törvény szerint az OAH engedélyezési eljárásai következők:

· a nukleáris létesítmény telepítéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés;

· a nukleáris létesítményekkel összefüggő építmények és az építmények felvonóinak engedélyezése;

· létesítés alatt álló nukleáris létesítmény biztonsági osztályba sorolt rendszere, rendszereleme tekintetében a tervezéssel, gyártással, beszerzéssel, szereléssel (beépítéssel), üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel, továbbá a véglegesen leállított nukleáris létesítmény esetén leszereléssel kapcsolatos tevékenységek műszaki sugárvédelmi szempontokra is kiterjedő nukleáris biztonsági engedélyezése;

· nukleáris létesítmény átalakításához szükséges műszaki sugárvédelmi szempontokra is kiterjedő nukleáris biztonsági engedélyezés;

· a nukleáris létesítmény rendszerének és rendszerelemének átalakításához, az engedélyes szervezeti felépítésének, irányítási rendszerének, műszaki és szabályozó dokumentumainak módosításához szükséges műszaki sugárvédelmi szempontokra is kiterjedő nukleáris biztonsági engedélyezése;

· az atomerőmű blokkjainak üzemanyag cseréjét és karbantartását követő újraindításához szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés;

· a nukleáris létesítmény nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének az első alkalommal történő, illetve módosítását követő érvénybe léptetéséhez szükséges nukleáris biztonsági engedélyezése;

· jogszabályban meghatározott szerelési, kivitelezési technológiák, mérési, számítási, műszaki vizsgálati és értékelési módszerek leírásának, továbbá a biztonság szempontjából meghatározó munkakörök betöltésének jóváhagyása;

· a 10 évente esedékes Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat alapján a további üzemeltetés feltételeinek meghatározása, a szükséges intézkedések végrehajtásának elrendelése;

· nukleáris létesítmény biztonsági övezetének kijelölése és felülvizsgálata.

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági jogkörébe tartozó 4 nukleáris létesítménnyel összefüggésben évente több mint 150 engedélyt bocsát ki. Az engedélyezés folyamatába a jogszabály által előírtak szerint szakhatóságokat is bevon.

A hatósági engedélyezési eljáráson túl néhány létesítmény esetében az atomenergiáról szóló törvény magasabb szintű hozzájárulást is előír. Így többek között meglévő nukleáris létesítmény tulajdonjogának megszerzéséhez és a használat bármilyen jogcímen való átengedéséhez a Kormány előzetes, elvi hozzájárulása szükséges. Új nukleáris létesítmény létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez, illetőleg meglévő atomerőmű további reaktorblokkal való bővítéséhez pedig az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása szükséges.