ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés célja, hogy ezzel a felügyeleti eszközzel is biztosítsa az OAH az atomenergia biztonságos alkalmazását. Az OAH a végrehajtott ellenőrzései során meggyőződik arról, hogy az ellenőrzés alá vont szervezet, személy (továbbiakban: ellenőrzött) az adott tevékenységet a vonatkozó jogszabályoknak, a hatósági határozatokban előírtaknak, a hatósági útmutatókban rögzítetteknek, a vonatkozó szabványoknak, a nemzetközi vagy hazai jó gyakorlatnak, valamint az ellenőrzött belső szabályozásának megfelelően szervezi és hajtja végre. Az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy az adott tevékenység végrehajtása kielégíti-e az előre megfogalmazott kritériumokat.

Az OAH a nukleáris létesítményekkel összefüggő hatósági felügyeleti tevékenysége során átfogó-, feltáró- és eseti ellenőrzéseket végez.

· Az átfogó ellenőrzés alapvető célja, hogy a hatóság a nukleáris létesítmény üzemeltetési életciklusában ellenőrizze a nukleáris létesítmény folyamatainak működőképességét és működését, a biztonságos üzemeltetés folyamatainak összhangját, továbbá a vezetőség (menedzsment) folyamatirányítási és felülvizsgálati, értékelési feladatainak teljesülését, vagyis az irányítási rendszer működését. Az átfogó ellenőrzés jellemzője, hogy előre rögzített program alapján több napon keresztül zajlik eljárásrendben rögzített célterületeken, és több hatósági ellenőr munkacsoportokba szervezve hajtja végre.

· A feltáró ellenőrzés célja, hogy feltárja a nukleáris létesítmény biztonságos működésének problémáit, azokat a területeket, részfolyamatokat, tevékenységeket, ahol problémák jelentkeznek, jelentkezhetnek.

· Az eseti ellenőrzés célja a létesítmény adott életciklusához tartozó folyamatok, tevékenységek egy mozzanatának ellenőrzése azért, hogy a hatóság olyan információhoz jusson, amelyet egy hatósági eljáráshoz felhasználhat, vagy olyan szúrópróbaszerű ellenőrzést hajtson végre, amely segítségével meg lehet bizonyosodni arról, hogy a rutin műveletek is megfelelnek a jogszabályokban, hatósági határozatokban, szabványokban és az ellenőrzött belső szabályzataiban levő előírásoknak.

Az OAH jogosult bármely atomenergiát alkalmazónál - hatáskörében - ellenőrzést folytatni, tehát nemcsak a nukleáris létesítményekben, hanem a beszállítóknál és szerződéses partnereknél (továbbiakban: beszállítók) is.

Az OAH a nukleáris létesítményekben, a beszállítóknál előzetesen bejelentett, valamint indokolt esetben előzetesen be nem jelentett ellenőrzéseket végez.

Előre be nem jelentett ellenőrzés a hatóság által végzett eseti ellenőrzés azon fajtája, amelyet nem előz meg előzetes értesítés, és az ellenőrzött tevékenységének egy adott, konkrét cselekményére, illetve annak vizsgálatára irányul. Ezzel az ellenőrzési módszerrel a hatóság alkalomszerűen él olyan esetekben, amikor feltételezhető, hogy az ellenőrzés előzetes bejelentése kedvezőtlenül befolyásolhatja az ellenőrzés eredményét.

Az OAH ellenőrzi atomenergiáról szóló törvény értelmében az általa engedélyezett tevékenységek végrehajtását, a tervezési, gyártási, karbantartási és üzemeltetési tevékenységeket is.

Az OAH évente körülbelül 300 ellenőrzést hajt végre. Az ellenőrzés végrehajtását segíthetik a szakhatóságok szakemberei és szakértők is. Ellenőrzés a helyszínen, vagy a folyamatba beépített ellenőrző rendszerrel kapcsolatban levő számítógép segítségével, táv-adatszolgáltatás útján valósul meg.