Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Bemutatkozás

Először közzétéve: 2013.09.10 -- Módosítva: 2016.01.25

Az Országos Atomenergia Hivatal, mint kormányhivatal feladata az atomenergia kizárólag békés célra való alkalmazásával, a nukleáris létesítmények és a szállításokhoz használt konténerek biztonságával, valamint a nukleáris és más radioaktív anyagok védettségével összefüggő hatósági feladatok ellátása. Az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos egyik legfontosabb nemzetközi elvárás, hogy a felügyelő hatóság független legyen a termelői, tulajdonosi, szolgáltatói érdekektől és az atomenergia alkalmazásában érdekelt államigazgatási szervektől. Magyarországon az Atomtörvény és a végrehajtási rendeletek több rendelkezése garantálja a függetlenségre vonatkozó nemzetközi elvárások érvényesülését. Az Országos Atomenergia Hivatal a Kormány irányításával működik, felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter tárcafelelősségétől függetlenül látja el.

Az Atomtörvény rendelkezései szerint az OAH munkáját Tudományos Tanács segíti. A Tudományos Tanács az atomenergia alkalmazása területén országosan elismert szakemberekből álló, legfeljebb 12 tagú testület, amelynek elnökét és tagjait az OAH-t felügyelő miniszter nevezi ki. A hatósági tevékenység fontos területe az engedélyezés. Ennek eredményeként a hatóság - a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével - felhatalmazza az engedélyest az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos tevékenység végzésére.

Az Országos Atomenergia Hivatal hatósági felügyeleti tevékenysége során átfogó-, cél-, rendszeres- és eseti ellenőrzéseket végez, amelyek során megvizsgálja az általa kiadott engedélyek, valamint a jogszabályok és a nukleáris biztonsági szabályzatok szerinti előírások megtartását, a Hivatal által elrendelt intézkedések végrehajtását, illetőleg az atomenergia alkalmazásának biztonságosságát és védettségét. A hatóság az engedélyesek működését és a létesítmények biztonsági, védettségi helyzetét rendszeresen elemzi és értékeli. Az elemző és értékelő tevékenység meghatározó része a bekövetkezett események vizsgálata. Az események elemzése és értékelése révén nyert tapasztalatok visszacsatolása lehetővé teszi az üzemeltetés és a létesítmény biztonsági és védettségi szintjének folyamatos növelését. Ha rendellenességeket észlel, annak megszüntetése érdekében az OAH haladéktalanul intézkedik, vagy intézkedést kezdeményez.

A nukleáris hatóságok függetlenségére vonatkozó nemzetközi elvárásoknak megfelelően az OAH határozatai és végzései ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, azokat felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet. Az OAH-nak – az érvényes jogszabályok szerint – véleményezési jogköre van minden olyan jogi előterjesztés kapcsán, amely az atomenergiáról szóló törvényhez kapcsolódik.

Az OAH évente jelentést készít a kormánynak és az Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról.

Kapcsolódó dokumentumok

ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL

Cím: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.
Levélcím:1539 Budapest, Postafiók: 676.
Telefon:+36-1-436-4800
Telefax:+36-1-436-4843
E-mail:haea (kukac) haea (pont) gov (pont) hu

Honlap:www.oah.hu

A OAH vezetőinek elérhetősége:

Fichtinger Gyula Főigazgató
Telefon: +36-1-436-4801
E-mail: dg (kukac) haea (pont) gov (pont) hu


Hullán Szabolcs Nukleáris Biztonsági Főigazgató-helyettes
Telefon: +36-1-436-4881
E-mail: hullan (kukac) haea (pont) gov (pont) hu