ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Beérkezett a Paksi Atomerőmű ütemterve a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat javító intézkedéseinek megvalósítására

2012.07.02

Az OAH a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) során feltárt eltérések kezelése és a szükségessé váló további elemzések végrehajtása érdekében a 2011. december 29-én kelt (HA5444 számú) határozatában előírta, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. június 30-ig nyújtsa be a szükséges teendők részletes intézkedési tervét. Az előírt ütemtervet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. június 28-án határidőre benyújtotta az OAH-nak, amely ellenőrzési eljárása keretében értékelni fogja a CBF javító intézkedéseket és előzetes ütemezésük megfelelőségét. tovább


A 2011. március 11-én Japán keleti partjait sújtó rendkívüli erősségű földrengés és annak következményeként keletkezett szökőár hatására a Fukushima Dai-ichi atomerőműben kialakult súlyos baleset tanulságait lényegében az összes, atomerőművet üzemeltető ország és vállalat értékelte annak érdekében, hogy meghatározzák az atomerőművek nukleáris biztonsági szintjének növelési lehetőségeit. E folyamat kontrollált előmozdítása érdekében az Európai Unió Tanácsa 2011. március 25-i ülésén felkérte az Európai Bizottságot és annak tanácsadó testületét az Európai Unió nukleáris biztonsági hatóságainak munkacsoportját (ENSREG) az Unión belüli atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékelése tartalmának és módszereinek meghatározására. A felkérés alapján az ENSREG – az Európai Bizottsággal egyetértésben – 2011. május 13-án Deklarációt hozott nyilvánosságra az európai atomerőművekre vonatkozó Célzott Biztonsági Felülvizsgálatról (az ún. stresszteszt). A CBF végrehajtásáról készült hatósági jelentés kizárólag nukleáris biztonsági kérdésekre tér ki. Az Országos Atomenergia Hivatal 2011-ben elvégezte a célzott biztonsági felülvizsgálatot és december végén a felülvizsgálatról készült jelentését elküldte az Európai Bizottságnak. Az Európai Unió szakértői a 2012 tavaszán tartott kölcsönös nemzetközi felülvizsgálat során pozitívan értékelték a magyar CBF Jelentésben leírt eredményeket és a felülvizsgálat során adott válaszokat. A felülvizsgálók nagyra értékelték a magyar fél részéről tapasztalt nyitottságot és együttműködő készséget. Megállapították, hogy a magyar felülvizsgálat és az arról készült jelentés kellően alapos, a nemzetközi felülvizsgálat során nem tártak fel olyan biztonságnövelési lehetőséget, amelyet a hazai szakemberek ne vettek volna figyelembe, az elhatározott intézkedéseket pedig megfelelőnek tartották. Ugyanakkor felhívták a magyar hatóság figyelmét, hogy szorosan kövesse nyomon az elhatározott intézkedések végrehajtását és biztosítsa, hogy a tervezett átalakítások elérjék a kívánt hatást. Az Európai Unió a vizsgálatban részt vett minden tagországától 2012. december 31-ig elvárja, hogy az intézkedések végrehajtására, ellenőrzésére és követésére vonatkozóan cselekvési terv készítsen. Ennek egységes megközelítést biztosító alapelvein jelenleg még dolgozik az ENSREG.Facebook megosztás