ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

NSG ülés Budapesten

2009.06.29

A nukleáris export és import szabályozására létrejött Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG) 2009. június 8-12. között Budapesten tartotta plenáris ülését és az ahhoz kapcsolódó munkacsoport-üléseket. A mozgalmas hét már június 7-én vasárnap elkezdődött, amikor az Országos Atomenergia Hivatalban (OAH) a stabil izotóp elválasztással foglalkozó munkacsoport ülésezett. Az NSG fontosnak tartja e technológia átadásának ellenőrzését, s fel kívánja venni a nukleáris, vagy a nukleáris kettős felhasználású ellenőrzési listára. Az ülésen az OAH szakmai képviseletében Szöllősiné Földesi Erzsébet osztályvezető, az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok főosztályának (NURAF) munkatársa vett részt.


A precíziós berendezésekkel foglalkozó munkacsoport június 8-án tartotta ülését, amelyen az NSG ellenőrzési listáján szereplő, a nukleáris fegyvergyártáshoz nélkülözhetetlen precíziós berendezések (nagy pontosságú esztergák, darabolók, mérőeszközök) leírását pontosították. Több munkacsoport is ülésezett június 8-9-én; a konzultációs munkacsoport, az engedélyezési szakértői munkacsoport és az információcsere munkacsoport. A konzultációs munkacsoport munkáját a magyar delegáció vezetőjeként Rónaky József, az OAH főigazgatója nyitotta meg. Az engedélyezési munkacsoport ülésének elnöke Horváth Kristóf, a NURAF főosztályvezetője, alelnöke pedig Vass János, a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóságának igazgatója volt. A munkacsoport ülésén mintegy 20 előadás hangzott el a következő témákban: a nem megfogható technológiák és a végfelhasználás ellenőrzésének végrehajtása, a nukleáris és kettős felhasználású termékek azonosítása az országok vámeljárásainál alkalmazott kódok segítségével, az illegális beszerzések és transzferek megelőzésének hatékony módszerei, a beszerzések módszerei és a meglévő beszerzési hálózatok, valamint a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek engedélyeztetésének egyéb kérdései. Magyar részről Stefán László, a MKEH, Vas Ádám, a Magyar Vám- és Pénzügyőrség és Vincze Árpád, az OAH NURAF főosztályvezető-helyettes tartottak előadást a munkacsoport ülésén. A szervezők sikereként könyvelhető el, hogy konszenzussal véglegesítésítettek két ún. „jó gyakorlat” útmutatót. Az útmutatókat a résztvevő országok képviselői az NSG konzultatív ülésein már több ízben megvitatták, de státuszukról nem tudtak konszenzusos döntést hozni. Az egyik útmutató a nem megfogható technológiák átadására, a másik pedig a végfelhasználás ellenőrzésére vonatkozik. Az OAH kezdeményezésére új elemként kerül be a további ülések tematikájába az export-import engedélyeztetés szerepe a non-proliferációt segítő technológiák elterjesztésében, amelyről Vincze Árpád, a NURAF főosztályvezető-helyettese tartott előadást. A június 11-12-i plenáris ülés elnökéül Zanathyné Martin Györgyit, a bécsi Állandó ENSZ Képviselet nagykövetasszonyát választották. A plenáris ülés sikerét jelzi, hogy az előző két év gyakorlatától eltérően – az üléseken és az üléseken kívüli komoly egyeztetések eredményeként - a résztvevő államok konszenzussal elfogadtak egy közleményt. (Public Statement of the NSG Plenary Meeting) A budapesti rendezvényt a Külügyminisztérium és az Országos Atomenergia Hivatal szervezte. A rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárult a résztvevő magyar hatóságok hatékony együttműködése.Facebook megosztás