ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2005.07.12


Megújult egyezménnyel bővült a nukleáris megállapodások köre (Hazánk is aláírta a módosított egyezményt) 2005. július 8-án Bécsben, a NAÜ központjában 89 ország képviselője aláírta a módosított Egyezményt a nukleáris anyagok és nukleáris létesítmények védelméről. A tagországok konszenzussal fogadták el azt a számos előrevivő módosítást és szigorítást tartalmazó dokumentumot, amelyet 8 év aprólékos munkájával, az egymásnak ellentmondó érdekek figyelembe vételével dolgoztak ki. Az eredeti Egyezményt (Convention on the Physical Protection of Nuclear Material) a tagországok 1979-ben fogadták el; Magyarország 1980-ban írta alá az Egyezményt, amelyet az 1987. évi 8. számú törvényerejű rendelet hirdetett ki. Az Egyezmény megszületése óta bekövetkezett politikai, gazdasági, szakmai változások és legfőképp a világpolitikában bekövetkezett kedvezőtlen változások sürgetően tették indokolttá az Egyezmény korszerűsítését és szigorítását. A nukleáris iparág, az atomerőművek és a különféle célokra felhasznált nukleáris anyagok a korábbinál nagyobb mértékű figyelmet és védelmet igényelnek a számtalan formában megjelenő terrorizmus fenyegetése ellenében. A Diplomáciai Konferencia idején Londonban elkövetett merényletsorozat sajnálatos – bár nem közvetlen – aktualitást adott az Egyezmény fontosságának és a szigorítás indokoltságának. Az Egyezmény jelentős előrelépés a korábbi változathoz képest, ugyanis – kiterjed a nukleáris anyagokkal történő műveletek teljes vertikumára (előállítás, felhasználás, raktározás, szállítás); – kiterjed a nukleáris létesítmények szabotázs elleni védelmére; – nagyobb mértékű nemzetközi együttműködés lehetőségét biztosítja és kötelezettségét írja elő. Külön figyelmet érdemel az, hogy a konferencia résztvevői – a szigorítás szellemében – konszenzussal bővítették a büntetendő cselekmények körét. Az ügy fontosságát és időszerűségét bizonyítja a Konferencián részt vevő és az Egyezményt aláíró országok nagy száma. Az EU tagországok külön megállapodás keretében egyeztek meg abban, hogy az egyes országok illetékesei erőfeszítéseket tesznek az Egyezmény mielőbbi beépítésére az adott ország jogrendjébe. Az Egyezményt Magyarország részéről Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója írta alá. A módosított Egyezmény mind a NAÜ, mind a tagországok számára jelentős politikai és szakmai előrelépés, ugyanis a nukleáris energia békés célú felhasználását szolgáló alábbi egyezmények köre a nemzetközi közösség keretében egy korszerűsített, hatékony egyezménnyel egészült ki: – A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés; – A Magyar Köztársaság és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról aláírt egyezmény; – A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény (a most megújított Egyezmény elődje); – A nukleáris balesetekről adandó gyors értesítési egyezmény; – A nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény; – A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény. Dr. Alec Baer, a Diplomáciai Konferencia elnöke kijelentette, hogy a módosított Egyezmény jelentősen erősíti a nukleáris anyagok és létesítmények védelme nemzetközi rendszerét. Budapest, 2005, július 12. Dr. Rónaky JózsefFacebook megosztás