ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat

2004.12.09


November 9-10-én "Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási Törzsvezetési Gyakorlat" zajlott Magyarországon. A kétnapos, átfogó törzsvezetési gyakorlaton, részt vett a paksi telephelyen kívüli nukleárisbaleset-elhárításért felelős valamennyi szervezet. A nukleárisbaleset-elhárítási tevékenység rendszeres gyakorlása elősegíti, hogy tényleges veszélyhelyzetben minden résztvevő ismerje és gördülékenyen lássa el feladatait. A katasztrófák elleni védekezésről szóló ún. Katasztrófatörvény (1999. évi LXXIV. tv.) szerint minden típusú katasztrófa esetén a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) a legfőbb irányító szerv. A KKB-t a Belügyminiszter irányítja, helyettese – nukleáris veszélyhelyzetben – az OAH Főigazgatója. Nukleáris veszélyhelyzet esetén a KKB Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottsága készíti elő a döntéseket, és az Operatív Törzs feladata a végrehajtás. A két munkabizottság delegált tagjai az érdekelt minisztériumok és országos szervezetek szakértői. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központot, valamint Veszélyhelyzeti Központot működtet. A Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság munkáját az Országos Atomenergia Hivatal Baleset-elhárítási Szervezete (OAH BESZ) döntés-előkészítő szervezetként segíti. Az OAH BESZ feladata nukleáris veszélyhelyzet esetén a környezeti radiológiai helyzet és a várható következmények értékelése, valamint a lakosság védelmét célzó óvintézkedések javaslatának elkészítése a döntéshozó szervezetek számára. Ezen felül bármely Magyarországon vagy külföldön történt nukleáris vagy radiológiai esemény esetén az OAH nemzetközi kapcsolattartási pontként értesíti a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, az Európai Uniót és a Magyarországgal kétoldalú gyorsértesítési egyezményt kötött országokat (Ausztriát, Csehországot, Horvátországot, Németországot, Romániát, Szlovákiát, Szlovéniát, Ukrajnát). Az OAH e feladatok ellátására hozta létre a CERTA (Centre for Emergency Response, Training and Analysis) Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központot. A CERTA csak nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzetben, illetve gyakorlatok esetén működik, és kizárólag a baleset-elhárítási feladatok ellátására és gyakorlására szolgál. Az OAH BESZ radiológiai és nukleáris szakértőit különféle számítógépes szimulátor és elemző szoftverek segítik. A CERTA lehetőségeiről és működéséről további információk találhatók az OAH honlapján. A novemberi gyakorlatot úgy tervezték, hogy a paksi atomerőműben bekövetkező gyors lefolyású baleset miatt kialakuló nukleáris veszélyhelyzet első 16 órájában a részt vevő szervezetek a vezetési szintek feladatainak ellátását, a szervezetek közötti együttműködést és kommunikációt gyakorolják. A nemzeti gyakorlat felkészítési, levezetési és értékelési tervét az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közösen készítette. A műszaki forgatókönyvet – az OAH-val egyeztetve – a paksi atomerőmű szakemberei tervezték. A feltételezett üzemzavar primerköri csőtöréssel kezdődött. Az ezt követő teljes erőművi feszültségkiesés miatt a reaktorzóna hűtése nem működött, radioaktív anyagok kerültek a reaktorcsarnokba, amelyek a légtérbe is kijutottak. A hűtés kimaradása miatt a zóna maradandóan károsodott. Az üzemzavar kezdetétől számított mintegy öt óra után sikerült az aktív zóna hűtését ismételten biztosítani, további 30 perc után pedig a kibocsátást jelentősen csökkenteni. A novemberi gyakorlat céljai között szerepelt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásai alapján készített baleset-elhárítási intézkedési tervek alkalmasságának vizsgálata, a felső szintű döntéshozatal, valamint az országos, ágazati, megyei és területi szinten a nukleárisbaleset-elhárításban érintett szervezetek tevékenységének gyakorlása. A célok között szerepelt a hatóságok és a média együttműködésének ellenőrzése s az illetékes külföldi hatóságok, kormányszervek és nemzetközi szervezetek valós idejű – a nemzetközi egyezmények szerinti – tájékoztatásának gyakorlása. Az Országos Atomenergia Hivatal Baleset-elhárítási Szervezete a gyakorlat mindkét napján ellátta a Baleset-elhárítási és Intézkedési Tervben előírt feladatait, a működésbe lépés után értesítette a hazai és nemzetközi szervezeteket a szimulált nukleáris veszélyhelyzetről. A nukleáris csoport folyamatosan figyelte az atomerőmű állapotát, elemezte a nukleáris helyzetet. A sugárvédelmi csoport terjedésszámító számítógépes szoftver segítségével szimulálta a radioaktív anyagok környezeti terjedését és lakossági óvintézkedési javaslatokat fogalmazott meg. A vezetési csoport óvintézkedési javaslatokat tett a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság számára. A lakosság tájékoztatása érdekében az OAH BESZ baleset-elhárítással kapcsolatos tevékenységéről magyar és angol nyelven sajtóközleményeket adott ki. A baleset-elhárítási szervezet munkatársai jól felkészülten látták el feladataikat. A gyakorlatot hazai és külföldi megfigyelők is sikeresnek értékelték.Facebook megosztás