ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Görögország után Olaszország látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségi feladatait

2014.08.08
Az olasz elnökség logója Az olasz elnökség logója

Az EU egyik legfőbb jogalkotó szervének több mint százötven munkacsoportja van, amelyekben a különböző uniós jogszabályok szakmai előkészítése folyik. A nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoport féléves programját Marco E. Ricotti, a munkacsoport új elnöke júliusban mutatta be a tagállamoknak. E szerint folytatják majd a vitát arról a tanácsi rendeletről, amely szabályozni fogja, hogy egy nukleáris balesetet követően mekkora lehet az élelmiszerek és takarmányok legmagasabb megengedett radioaktív szennyezettsége. Széles körű megbeszéléseket terveznek az Európai Parlament, a különböző uniós munkacsoportok és szakbizottságok bevonásával a nukleáris kárfelelősség és biztosítás, valamint a telephelyen kívüli veszélyhelyzeti felkészültség témakörében.


Az ülésen Marco E. Ricotti ismertette az elkövetkezendő fél év olasz prioritásait. A terveik szerint a nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoport kiemelten foglalkozik majd azzal, hogy a Nukleáris Biztonsági Egyezmény módosításához kapcsolódó diplomáciai konferencián az EU milyen álláspontot képviseljen.

A résztvevők elfogadták a kiégett üzemanyagelemek- és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény soron következő, 2015-ben megrendezésre kerülő 5. Felülvizsgálati Konferenciájára készült Euratom jelentést.

Az Országos Atomenergia Hivatalt Silye Judit tanácsadó képviselte az ülésen, amellyel kapcsolatban hangsúlyozta: az olasz elnökség napirendjén szereplő témák mindegyike fontos Magyarország számára. A munkacsoport tevékenységében való részvétel eszköz arra, hogy hazánk érdekei megfelelően érvényesüljenek az uniós jogszabályalkotás során.Facebook megosztás