ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Az OAH reagálása a paksi telephely szeizmikus megfelelőségéről szóló hírekre

2017.07.12

Az elmúlt napokban megjelent, a paksi telephely szeizmikus megfelelőségéről szóló hírekre az Országos Atomenergia Hivatal jelen sajtóközleményben reagál.


A paksi telephely kiválasztása a hatvanas évekre jellemző ipartelepítési gyakorlatot követte (főbb szempontok voltak a létesítmény építésének és üzemeltetésének műszaki-gazdasági feltételei, szociális és politikai szempontok), majd a műszaki tervezés a hetvenes évek elején kezdődött, amikor az akkori szovjet gyakorlat szerint vizsgálták a telephely adottságait, köztük a földtani jellemzőket is.

A Paksi Atomerőmű telephelye földrengés-aktivitásának (szeizmicitás) értékelése kezdetben leegyszerűsítve kezelte ezt a témát, majd a 80-as évek közepétől megkezdődött a biztonság értékeléséhez szükséges adatgyűjtés, valamint a telephely földrengés-veszélyeztetettségére vonatkozó előzetes értékelések időszaka. A 90-es évek közepén – nemzetközi támogatással – elkészült a telephely szeizmicitás értékelése. Az értékelés módszerét és a vizsgálatokat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egy program keretében nemzetközileg elismert szakértőkkel rendszeresen (1993. szeptember, 1995. január, június és november, valamint 1996. január) felülvizsgáltatta, értékeltette és ajánlásokat adott a végrehajtást illetően. A vizsgálatok választ adtak a telephely földtani veszélyeztetettségére (pl.: a mértékadó földrengés telephely-specifikus jellemzői) vonatkozó alapvető kérdésekre. Az adatok értékeléséből a hazai és külföldi szakértők megállapították, hogy nincsenek geológiai és geomorfológiai bizonyítékok a telephely alatt húzódó törésvonal aktivitására. Az eredmények alapján határozták meg és hajtották végre a Paksi Atomerőmű földrengésbiztonsági megerősítési munkáit.

A fukushimai atomerőmű balesetét (2011) követően elrendelt EU-s „stressz-tesztnek” része volt a Paksi Atomerőmű telephelye földrengés-veszélyeztetettségének felülvizsgálata is. Ez az értékelés integrálta az üzemelő blokkokra vonatkozó akkor létező és ellenőrzött összes ismeretanyagot. A nemzetközi gyakorlatra épülő eljárással végrehajtott értékelésekkel igazolták az üzemelő blokkokra vonatkozó, legújabb nemzetközi és hazai követelmények teljesülését.

Az MVM Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2014. április 11-én nyújtotta be a telephelyvizsgálati- és értékelési engedély iránti kérelmét. Az elvégezni kívánt földtani kutatások (ezen belül a földrengés-veszélyeztetettség meghatározása) tekintetében a kérelmet megalapozó dokumentáció részét képezte a NAÜ „Site and External Events Design” (SEED) felülvizsgálati missziójának jelentése, amely megfelelőnek találta a vizsgálati program szakmai tartalmát. Az OAH által lefolytatott engedélyezési eljárás – melynek keretében Pakson közmeghallgatásra is sor került – eredményeként a hatóság 2014. november 14-én kiadott határozatával elfogadta a telephelyvizsgálati- és értékelési programot, melynek végrehajtása 2015-ben megkezdődött. Az OAH és a területileg illetékes bányafelügyeleti hatóság több alkalommal a helyszínen is ellenőrizte a kutatási munkálatokat.

A vizsgálati program végrehajtásának eredményeit az MVM Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. a Telephely Biztonsági Jelentésben összesítette, amelyet a telephelyengedély iránti kérelem megalapozásaként 2016. október 27-én benyújtott az OAH-hoz. A beadvány részét képezték független szakértői értékelések, valamint a vizsgálati programot támogató tudományos tanács értékelése is. A jogszabályi előírások értelmében a földtani kérdéseket, illetve a vonatkozó követelmények teljesülését a területileg illetékes bányafelügyeleti hatóság, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Bányászati Osztálya (továbbiakban: BMKH BO) értékelte szakhatósági eljárás kertében.

Az elvégzett értékelések a korábbi ismeretekhez képest új kockázati tényezőt nem tártak fel, a telephely alkalmasságát kizáró szempont nem került azonosításra. Az OAH kérésére az engedélyes a paksi telephelyre jellemző kockázati tényezők kezelésére alkalmas műszaki megoldásokat mutatott be.

Összeségében a telephely-engedélyezési eljárás során bemutatott információk, és azok többrétű értékelése igazolta a jogszabályi előírások teljesülését, ami alapján az OAH – a BMKH BO, mint földtani kérdésekben illetékes szakhatóság hozzájárulásával – 2017. március 30-án kiadta a telephelyengedélyt.

A beruházás kapcsán a következő engedélyezési lépés a létesítési engedély iránti kérelem elbírálása lesz. Ennek keretében a kérelmezőnek többek között igazolnia kell, hogy a tervezett új atomerőművi blokkok terveiben megfelelően vették figyelembe a paksi telephelyre jellemző kockázati tényezőket, így – egyebek mellett – igazolni kell azt is, hogy a tervezett atomerőművi blokkok kezelik a telephelyre jellemző és a tervezés során figyelembe vett földrengés-aktivitás kockázatát. Az új blokkok biztonságának szavatolása érdekében az OAH a létesítési engedély iránti kérelem dokumentációjának felülvizsgálatát kérte a NAÜ-től egy úgy nevezett „IAEA Technical Safety Review: Design Safety” felülvizsgálati misszió keretében. A felülvizsgálatot megrendelő megbízási szerződést 2016. november 24-én írta alá az OAH és a NAÜ.Facebook megosztás