ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Évindító sajtótájékoztató: jelentősen bővült az OAH feladat- és hatásköre

2016.01.20

2016. január 14-én került sor az Országos Atomenergia Hivatal évindító sajtótájékoztatójára, közel negyven újságíró részvételével. Kiemelt téma volt az OAH bővülő hatásköre és a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartásához kapcsolódó hatósági feladatok.


Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója elmondta: az Országos Atomenergia Hivatal jelentős kihívás előtt áll, egyrészt az új blokkokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások, másrészt az idén megjelenő új feladatok miatt. 2016. január 1-től az OAH átvette a sugárvédelem hatósági felügyeletét, amely mintegy 4000 új engedélyest jelent a hivatal számára. Többletfeladatot jelent az is, hogy az OAH már nem csak a nukleáris létesítmények, hanem az azok biztonsági övezetében lévő, több mint ezer építmény építésügyi hatósági teendőit is ellátja.

Mindehhez kapcsolódik, hogy a hivatal állománya 80 fővel bővült. Az új munkatársak kétéves intenzív képzésen vesznek részt, amelyet az OAH saját erőforrásaira alapozva szervezett meg. A tapasztalt munkatársak számára különösen nagy leterheltséget jelent, hogy napi munkájuk mellett adják át a fiatal kollégáknak tapasztalataikat.

A főigazgató kiemelte: a hivatal elkötelezett az átlátható működés mellett, közmeghallgatásokat tart, az OAH honlapján minden lényeges hír és dokumentum megjelenik, továbbá a tavaly elindított Facebook-oldalon bárki követheti a hatóság tevékenységét.

Magyarország minden, atomenergia alkalmazásához kapcsolódó nemzetközi szervezetnek és egyezménynek részes állama. Az egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásáért az OAH a felelős. Tavaly ennek megfelelően került sor a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló Közös Egyezmény keretében készített nemzeti jelentés megvitatására, amelynek során megállapították, hogy a magyarországi gyakorlat, valamint a vonatkozó hazai intézkedések összhangban vannak a nemzetközi kötelezettségekkel.

2015-ben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség IRRS-misszió keretében világította át a teljes magyar nukleáris hatósági rendszert. A misszió által megállapított ajánlások és javaslatok alapján módosítottuk a misszió előkészítésekor elhatározott akciótervet, amelynek végrehajtása folyamatban van. A 2016-ban sorra kerülő EPREV-misszió keretében hazánk nukleárisveszélyhelyzet-kezelési rendszerét világítja majd át a NAÜ – közölte a főigazgató.

Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes kiemelte, hogy az OAH által felügyelt nukleáris létesítmények az év során az előírásoknak megfelelően üzemeltek, amihez hozzájárult, hogy a hivatal 826 helyszíni ellenőrzést hajtott végre (számosat külföldi szakértők részvételével). A paksi kapacitás-fenntartási projekttel kapcsolatban elmondta: a telephely-engedélyezési eljárás várhatóan 2016-ban lezárul. A hivatal feladata a felvonulási épületek építési engedélyezése, valamint a telephelyi előkészítő munkálatok felügyelete, amelynél kiemelt szempont, hogy azok ne veszélyeztessék a Paksi Atomerőmű négy blokkjának működését. A fukushimai balesetet követő Célzott Biztonsági Felülvizsgálat alapján elhatározott Nemzeti Akciótervről szólva Hullán Szabolcs elmondta, hogy 2018 végéig összesen 46 intézkedést kell végrehajtani az atomerőműben, amelyből 24 teljesült, 5 felülvizsgálat alatt van, 17 feladat teljesítése pedig ütemesen halad.

A főigazgató-helyettes beszámolt arról is, hogy a 3. blokk üzemidő-hosszabbítására vonatkozó kérelem 2015. december 11-én beérkezett, a döntéshozatalra 6 hónap áll az OAH rendelkezésére, amit három hónappal meghosszabbíthat (s amibe nem számít bele a szakhatósági eljárások, illetve az esetleges hiánypótlások eljárási ideje). A blokk jelenleg hatályos üzemeltetési engedélye 2016. december 31-én jár le.

Vincze Árpád főosztályvezető a magyarországi nukleáris létesítmények fenyegetettségének felülvizsgálatáról beszélt, amelyre 2015-ben került sor, s amelynek során már figyelembe vették a programozott (informatikai) rendszerek fenyegetettségét is. Vincze Árpád tájékoztatott arról is, hogy 2016-ban kerül sor Paks II tervezési alapfenyegetettségének meghatározására. Hazánk nemzetközi elismertségét jelzi, hogy tavaly az OAH látta el az Európai Nukleáris Védettség Területén Kompetens Hatóságok Szövetsége (ENSRA) elnökségi feladatait. A szervezet a Budapesten megrendezett ülésén hagyta jóvá a nyilvánosság számára is elérhető új honlapját. 2015 decemberében megjelent az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv új verziója, amellyel kapcsolatban a főosztályvezető kiemelte, hogy az már részletesen foglalkozik a nukleáris üzemanyag lehetséges szállítási baleseteinek kezelésével, valamint a lakosságtájékoztatási képességek fejlesztésével. Sikeres volt a 2015-ös Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Gyakorlat, a 2016-os gyakorlat tervében új feladatok is megjelennek – tájékoztatott a főosztályvezető. 2015-ben az Európai Bizottság szervezésében, 30 ország részvételével került sor a RESPEC nemzetközi gyakorlatra, amelynek során az OAH sikeresen támogatta a bizottság döntéseit.

Paks 2-vel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva Fichtinger Gyula elmondta: a létesítési engedély kiadása után kezdődhetnek meg a nukleáris biztonsági vonatkozású építmények építési munkálatai. Az engedélykérelem benyújtása, valamint a munkák ütemezése az engedélyes erre vonatkozó tervétől függ, az „első kapavágás” már egy-két éven belül megtörténhet.

A sajtótájékoztató anyagai itt érhetők el.Facebook megosztás