ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

A radioaktív anyagok szállítása biztonságának és védettségének hatósági felügyeletével kapcsolatos, 2016. január 1-én hatályba lépett változások

2016.01.15

Ez év elejétől – jogszabályi és szervezeti változások miatt – módosultak az Országos Atomenergia Hivatal radioaktív anyagok szállításának biztonságával és védettségével kapcsolatos hatósági eljárásai.


Az ügyfeleket érintő változások röviden a következők.

1.        A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló
51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet
(a továbbiakban: NFMr.) 2.§-ában foglaltak szerint a radioaktív anyag belföldön történő közúti szállítását – a vonatkozó sugárvédelmi előírások teljesülése esetén – az OAH szállítási engedélyben engedélyezi. A szállítási engedély iránti kérelemhez az NFMr. 1. mellékletében meghatározott tartalmú adatlapot kell csatolni, melynek fontos elemei a veszélyesáru-szállítási nemzetközi egyezményeknek megfelelő sugárvédelmi program, valamint – az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FVr.) 7. § (5) szerinti szállítás esetén – az FVr. 3. mellékletében előírtak teljesítéséről szóló nyilatkozat.

A 2016. január 1-je előtt az NFMr rendelet előírásai szerint a sugáregészségügyi decentrumok illetékességi területére szóló, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala által több sugáregészségügyi decentrum illetékességi területére kiterjesztett közúti szállítási engedélyek lejáratukig érvényesek, az engedélyben foglalt feltételek betartása mellett. A 2016. január 1-je után az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott engedélyek területi korlátozást alapértelmezésben nem tartalmaznak.

A radioaktív anyagok közúti szállításához 2016. janiár 1-jétől az engedélykérelemhez nem kell csatolni a szállítóeszköz használatát sugárvédelmi szempontból engedélyező határozat másolatát, mivel a szállítóeszköz használatának sugárvédelmi szempontból történő engedélyezésére irányuló eljárás az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályba lépésével megszűnt.  

2.        Az OAH NFMr. 6. §-ában meghatározott hatósági feladatai kiegészültek a készüléket vagy gyártmányt tartalmazó küldeményekre vonatkozó alternatív mentességi aktivitáshatár számításának, valamint – ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik – a hasadóengedményes anyagok mintáinak jóváhagyásával.

3.        Az FVr. előírásai szerint D-szintű szállítási fizikai védelmet igénylő nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék szállításával kapcsolatos, FVr. szerinti eljárás a továbbiakban egyszerűsödik: az OAH által rendszeresített űrlapon, az első, Magyarország területén végzett szállítást megelőzően mindössze regisztrációt igényel. (Az A-, B- vagy C-szintű fizikai védelmet igénylő szállítások esetén az FVr. által továbbra is előírt engedélyezési eljárást kell lefolytatni.)

Az ügyfeleket érintő változásokkal kapcsolatos kérdésekben az OAH kapcsolattartója: Kapitány Sándor felügyelő (tel: 36-1-4364-914, e-mail: KapitanyS@haea.gov.hu).Facebook megosztás