ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Reagálás nyílt levélre

2018.03.06

Az Országos Atomenergia Hivatal elkészítette válaszát a Perger András által jegyzett nyílt levélre reagálva, amely elérhető az OAH honlapján.


Az OAH válaszát az alábbiakban olvashatja:Tisztelt Perger András Úr!

Köszönöm nyílt levelét, amelyre az alábbiakban szívesen válaszolok, mert alkalmat ad a helyzet és az eset tényszerű és lényegi megvilágítására.

Az Ön által elsőként hivatkozott blogjuk címében feltett kérdésre, miszerint „Bedolgozhat-e az OAH munkatársa Paks II-nek?” a válasz természetesen nem. Munkatársaim az Ön által idézett esetben sem az MVM Paks II Zrt. megbízásából dolgoztak, hanem a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja által létrehozott Nukleáris Biztonság és Energetikai Szakértői Konzultációs Testület munkájában vettek részt. Ilyen értelemben az Ön által vélelmezett összeférhetetlenség, vagy érdekütközés formailag sem állt fenn. Ennél sokkal lényegesebb, hogy tartalmi szempontból sem volt semmiféle összeférhetetlenség, mert a Testület által végzett munka célja az új atomerőművi blokkokkal szemben támasztandó megnövelt biztonsági követelmények meghatározása volt a fukushimai baleset tapasztalatainak figyelembe vételével, egy olyan időszakban (2013), amikor a vonatkozó hazai jogszabályok ezeket még nem tükrözték, míg a nemzetközi környezet (a stressztesztek után) ezt már elvárta.

Röviden szólva tehát, munkatársaink egy olyan hazai szakmai együttműködésben vettek részt, amelynek célja egyértelműen a hazai nukleáris biztonság növelése volt a leendő új paksi blokkokkal szemben támasztott követelmények szigorítása és korszerűsítése útján. Bizonyára egyetért velem abban, hogy ez nem ellentétes, hanem éppen egybevágó az OAH és az egész ország érdekeivel és semmilyen módon nem veszélyezteti munkatársaim pártatlanságát és a nukleáris biztonság iránti feltétlen elkötelezettségét.

Munkatársaim ezt a munkát munkaköri kötelességeik teljesítése mellett, azokon túl szabadidejükben végezték, ennek díjazása nem kifogásolható.

A tisztázás érdekében feltett kérdéseire az alábbiakban a nyilvánosság számára is tárgy- és tényszerűen válaszolva:

– A Szakértői és Konzultációs Testület munkájában részt vevők nukleáris biztonsági felügyelői, illetve főosztályvezetői beosztásban voltak.

– A munkatársak az új blokkokra érvényesítendő, a fukushimai tapasztalatokat is figyelembe vevő nukleáris biztonsági követelmények kidolgozásában vettek részt. Értelemszerűen ez megelőzött minden, a Paks II Zrt.-t érintő engedélyezési eljárást, tehát a munkavállalás idején ilyen párhuzamosság nem lehetett. Az akkor részt vett munkatársak egyike ma felelős vezetője az engedélyezéseknek, a többieknek ebben nincsen szerepük.

– Az OAH egyetlen munkatársa sem volt és ma sem résztvevője, vagy érintettje egyetlen olyan munkavállalásnak sem, amely összeférhetetlen lenne közszolgálati tisztviselői esküjével. Ennek garanciájához nincsen szükség további intézkedésekre, a hatályos jogszabályok elegendő garanciát adnak.

Utolsó, a kérdésekhez illesztett felszólítására, miszerint „hozzak intézkedéseket annak érdekében, hogy az OAH függetlensége a jövőben ne kérdőjeleződhessen meg”, az alábbiak adnak választ.

Az Országos Atomenergia Hivatal mindenkor szigorúan ragaszkodott a törvényben is garantált függetlenségéhez. Ennek csorbulására soha nem volt példa, az OAH vezetői mindenkor szigorúan ügyeltek ennek az egyedi értéknek a megőrzésére. Minden felmérésünk és napi tapasztalatunk arra mutat, hogy ezt a függetlenséget a hazai lakosság (amelynek biztonságát eszközeinkkel garantálni hivatottak vagyunk) elismeri és méltányolja. Elismerve a Greenpeace Magyarország fontos szerepét a környezettudatos magatartás hazai erősítésében, nem tartanám szerencsésnek, ha ezúttal alaptalan vádakkal járulna hozzá ennek a lakossági bizalomnak a gyengítéséhez.

Üdvözlettel:

Fichtinger Gyula
főigazgatóFacebook megosztás