ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Nyilvántartásba vétel

Nukleáris anyagok
A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III.6.) IRM-rendelet alapján az OAH nyilvántartásba vételi eljárása szükséges a nukleáris anyagok birtoklásához és az azokkal való bármely tevékenység megkezdéséhez. Átalakítási biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárás szükséges a biztosítéki szempontból jelentőséggel bíró átalakítások megkezdéséhez. Szállítási biztosítéki nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani az engedélyeseknek a külön jogszabály szerint nem export-import engedély köteles nukleáris anyagok Magyarországról való ki-, illetve Magyarországra történő beszállításához. A nukleáris tevékenység megszüntetése után a rendelet szerinti kötelezettségek alóli felmentéshez az OAH felmentési biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárása szükséges.

A biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárások az engedélyes kérelmére történnek. A kérelem megvizsgálását és jóváhagyását követően az OAH elvégzi a biztosítéki nyilvántartásba vételt, amelyről hatósági határozatot ad ki.

Az IRM-rendelet szabályozza a nukleáris anyaggal rendelkezők helyi nyilvántartási, adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeit, valamint a nukleáris üzemanyagciklussal összefüggő, de nukleáris anyagot nem tartalmazó kutatás-fejlesztési és gyártási tevékenységekről szóló adatszolgáltatásra és a nukleáris anyagok és berendezések exportjára vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket is. A rendelet megadja továbbá a nukleáris anyagok nemzetközi és hazai ellenőrzésének kereteit.

Az ügyfelet segítő Útmutató a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III.6.) IRM-rendelet végrehajtásához itt érhető el.

Radioaktív anyagok
A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, továbbá a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III.4.) KHEM-rendelet (a továbbiakban Rendelet) szerint az engedélyeseknek – az engedélyük hatálya alá tartozó radioaktív anyagokról – olyan helyi nyilvántartást kell vezetniük, amelyből bármikor megállapítható az engedély hatálya alá tartozó radioaktív anyagok aktuális készlete, fajtája, aktivitása, rendeltetése, tárolási helye és alkalmazása (felhasználása). A helyi nyilvántartásba haladéktalanul be kell vezetni minden készletváltozást, valamint a radioaktív anyagok minden felhasználását, alkalmazását és az alkalmazás szüneteltetését, a mentességi szint alá történő lebomlást, az anyag teljes felhasználását, a hatósági felügyelet alól történő felszabadítást, továbbá az anyag hulladékká minősítését.

Elkülönített nyilvántartást kell vezetni:
- a zárt sugárforrásokról, ideértve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat is;
- a nyitott sugárforrásokról a radioaktív hulladékok kivételével, a hatósági felügyelet alól nem mentesülő használati cikkekről, a NORMx10-ről és az alapanyagokról;
- a radioaktív hulladékokról, kivéve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat.

A központi nyilvántartás a Rendelet hatálya alá tartozó minden egyes zárt sugárforrásról a tulajdonos részére külön hatósági bizonyítványt állít ki, amely a zárt sugárforrások azonosítására és a tulajdonjog igazolására szolgál.

Ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív forrást nem tartalmazó berendezések
Az engedélyesek bejelentési kötelezettségei közé tartoznak a radioaktív anyagot nem tartalmazó, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések alkalmazása, illetve üzemeltetésének megkezdése, az előbbi tevékenységek megszüntetése, a berendezések tulajdonjogának megszerzése, vagy használatuk bármilyen jogcímen történő átengedésének bejelentése.

Ezeken kívül az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések gyártásával, illetve forgalmazásával foglalkozó engedélyesek kötelesek bejelenteni forgalmazásuk adatait a forgalmazást követő év február 15-ig, az átadott berendezések típusának, mennyiségének és az átvevő engedélyesek megnevezésével.

Az OAH a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján lefolytatott engedélyezési eljárások során az engedélyezni kívánt berendezésekre vonatkozó adatokat az engedélyestől felveszi és nyilvántartásába bevezeti. Az adatok felvételének megkönnyítésére szolgáló nyilvántartásba vételi lapot az OAH az engedélyesek számára biztosítja. A bejelentések, valamint az engedélyezési eljárások során felvett adatok felhasználásával az OAH naprakész nyilvántartást vezet.